Brede school

Als we aan school denken, denken we vaak aan een schoolgebouw, verplichte lessen en toetsen. Een school kan veel meer zijn dan dat. Een school is een plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. 
Een Brede School werkt samen met de buurt, ouders en lokale partners in onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en welzijn. Ze werken samen aan een leerrijke en fijne omgeving voor alle kinderen en jongeren, vanuit een eenzelfde pedagogische lijn.

Een Brede School is:

Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context.

De gemeentescholen Kuurne werken samen met: