De Kangoeroe

De opvang gebeurt in de lokalen van vzw De Kangoeroe die zich bevinden op het sportpark van Kuurne.

De Kangoeroe is erkend door Kind en Gezin en wordt dus gecontroleerd op een kwalitatieve pedagogische begeleiding. Ook de gebouwen en de inrichting, het personeel en de manier van werken beantwoorden aan bepaalde kwaliteitsvereisten. De prijs van de opvang is wettelijk geregeld: er zijn minima en maxima bepaald waarbinnen de bijdrage die je als ouder betaalt moet vallen. Binnen die grenzen bepaalt het organiserend bestuur de ouderbijdrage.

De Kangoeroe wordt geleid door een raad van bestuur en de algemene vergadering. Hierin zetelen directies van alle Kuurnse scholen, afgevaardigden uit de school en ouderraad en het gemeentebestuur.

http://www.kangoeroekuurne.be/