Levensbeschouwelijke keuze

Levensbeschouwelijke keuze

Wij zijn een pluralistische school. Dit wil zeggen dat u bij ons kan kiezen welke levensbeschouwing u wenst. 

In onze school kan je de volgende levensbeschouwelijke vakken volgen:

Als je je leerplichtig kind inschrijft in een officiële school, moet je schriftelijk je keuze meedelen voor een van de godsdiensten of voor niet-confessionele zedenleer. Wil je het volgend schooljaar je keuze wijzigen dan moet je dit meedelen aan de school vóór 30 juni van dit schooljaar.

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de levensbeschouwelijke vakken die hier aangeduid zijn, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van de eigen religie, filosofie of moraal.

Keuzeformulier levensbeschouwing