Vrijwilligers en wijkwerkers

De wijkwerkers en vrijwilligers waarop onze scholen beroep doen zijn waardevolle krachten die de school mee ondersteunen in haar dagdagelijkse werking. Onze mensen zijn vooral actief in het mee begeleiden tijdens het middagmaal in kleuter en lager, als toezichter tijdens de middagpauze of als toezichter tijdens de voor- en naschoolse opvang. Vrijwilligers ontvangen een kleine vergoeding. Geïnteresseerd om actief mee te helpen?  Maak je dan zeker kenbaar via het contactformulier.

Meer info i.v.m. wijkwerken:https://www.vdab.be/wijk-werken 
Contactpersoon in Kuurne: 
Kristof Piccavet
0493 31 39 98
kristof.piccavet@welzijn13.be