Scholengemeenschap

De scholengemeenschap De  Balk bestaat uit volgende schoolbesturen en scholen als leden:

Kuurne: (vertegenwoordigd door burgemeester Francis Benoit en schepen Jan Deprez)

Centrumschool
Gemeentelijke Boudewijnschool afdeling Wijzer
Gemeentelijke Boudewijnschool afdeling Pienter

Harelbeke: (vertegenwoordigd door burgemeester Alain Top en schepen Francis Pattyn)

Stedelijke Basisschool Noord (Hulste)
Stedelijke Basisschool Zuid (Stasegem)
Stedelijke Basisschool Centrum

Voorzitter van het beheerscomité             : Schepen Jan Deprez
Directeur met coördinerende opdracht     : Patricia Lambert