Schoolbestuur

De gemeentescholen Centrumschool, Pienter en Wijzer zijn gemengde scholen die behoren tot het 'gesubsidieerd officieel onderwijs'. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Kuurne.

Lees meer

Scholengemeenschap

Onze scholen behoren tot de scholengemeenschap ‘De Balk’.

Lees meer

GORK

GORK staat voor "Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrijk"

Lees meer

OVSG

Onze scholen behoren tot de scholenkoepel OVSG (Onderwijskoepel van de Vlaamse Steden en Gemeenten).

Lees meer

CLB

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Groeninge. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding.

Lees meer

De Kangoeroe

De Kangoeroe is een Kuurns initiatief voor buitenschoolse opvang en richt zich uitsluitend tot kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school gaan. Er wordt opvang geboden voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en/of op vakantiedagen.

Lees meer

Vrijwilligers en wijkwerkers

Onze scholen doen dagelijks beroep op vrijwilligers en/of wijkwerkers.

Lees meer

Brugfiguur

Heb je het moeilijk met het betalen van de meerdaagse schoolreis?
Wat is het vrijetijdsaanbod voor kinderen in de gemeente?
Wil je weten of je recht hebt op een extra tegemoetkoming voor logopedie?
Ben je op zoek naar betaalbare opvang?
Heb je vragen over de opvoeding van je kind?

Lees meer

Brede school

Brede Scholen zijn scholen die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Hoe ze dat voor elkaar krijgen?... Door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties: een echt geïntegreerde aanpak dus.

Lees meer