GORK

GORK staat voor "Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrijk". In GORK, opgericht in 1982, zijn  momenteel 15 gemeenten en 36 gemeentelijke scholen uit het basisonderwijs vertegenwoordigd. 

Directeurs en schoolbesturen kijken over de eigen schoolmuren heen waardoor een permanente band tussen gelijkgestemden ontstaat met als hoofddoelstelling de pedagogische ondersteuning van directeurs en leerkrachten. Daarnaast kunnen de directeurs mekaar ook vinden bij het zoeken naar een oplossing voor administratieve en organisatorische problemen.

Een stuurgroep met een vertegenwoordiging uit elke gemeente (onderwijsschepen en/of directeur) organiseren op vrijwillige basis de werking. Inspectie en begeleiding bieden reeds jaren inhoudelijke en praktijkgerichte steun in de uitwerking van initiatieven. De gemeentebesturen zorgen er met een jaarlijkse bijdrage voor dat de activiteiten, waarbij externen zijn betrokken, kunnen worden gefinancierd.

www.gork.be