Info

Schooluren

Voormiddag: 08.30 u. - 11.40 u.
Namiddag:    13.15 u. - 16.00 u.

Op woensdag eindigen de lessen om 11.40 u.
Op vrijdag eindigen de lessen om 15.00 u.

Opvang

Op woensdagnamiddag is er opvang in de Centrumschool mogelijk. Tijdens de schoolvakanties en woensdagnamiddagen wordt er door de gemeentelijke vzw De Kangoeroe eveneens voor opvang gezorgd. De Kangoeroe organiseert een taxidienst van de school naar de opvang. Meer info: http://www.kangoeroekuurne.be

Schooltoelage 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Alle info en documentatie ligt ook ter beschikking op het secretariaat van onze school, online via https://groeipakket.be/